miniturn/gymlek

I turn med de minste øver vi mye på kroppsbeherskelse og rytme. 

Vi starter med å øve på å slå hjul, rulle hodekråke og leker. Her er det mest fokus på å finne balansen mellom mestring og utfordring, og bevegelsesglede.

 

  • MESTRING

  • SOSIALT 

  • GØY

  • KROPPSKONTROLL

  • RYTMEFØLELSE

  • BALANSE

  • BEVEGELSESGLEDE

  • MUSIKALITET

  • SELVTILLIT