Kontakt oss

Most frequent questions and answers

We do dance because it’s fun. There is a ceiling that some students find dance shows and performances scary, or just do not want to. No one is forced onto the stage, but we hope that the students will show off what they have learned after the dance year. Please contact us if you have any questions about this. Don’t let the thought of dance shows stop you ;-)! This is fun and you are welcome whether you want to join the show or not!

PS! Some dances are arranged according to choreography and against the dance shows we practice on performance. If someone is determined not to attend the show, the student will receive the same teaching – at the same time we take this into account in the choreography. Please tell me in advance and well in advance of the dance show if this is the case..

Registration is binding for the semester. If you are not sure whether you want to participate, come for a free trial the first week after opening. However, be prepared that some classes may be full before opening and then unfortunately we do not have the opportunity to have more on “testing” in these classes.

We offer free trial the first week after opening. Unfortunately, if the classes are already full, we cannot offer “testing” in these classes.

If you want to change courses after the start of the semester, this works fine as long as the class is not full. We will go to great lengths to make participation the way the student wants it. Contact us if you are wondering something in this regard. However, we ask for understanding that we cannot switch classes for more than a month into the courses.

Under course info, tap dance styles. Here comes all the styles we offer at Melhus Onstage. Click on one of the pictures to read more about the style. Here are also video clips from youtube that give examples of the dance style.
Otherwise, we are helpful in finding the right style for you or your child, and are happy to respond to inquiries. Contact:)

Choose the age the student becomes during the dance year. For example: If the student is 8 years old, but turns 9 years old during the year, the student may choose age class 9-11. Do you think that the student will have a better experience of being in the age group 8-6 because he / she does not turn 9 until the end of the dance year for example, then of course it is perfectly okay to choose that age group. If the student and / or dance teacher feels that the student can have a greater enjoyment of being at a different level than the class he / she is enrolled in, then we will solve this for the benefit of the student.

ofte stilte spørsmål

Hyppigste spørsmål og svar


Vi driver med dans fordi det er gøy. Det er takhøyde for at noen elever finner danseshow og opptreden skummelt, eller bare ikke har lyst. Ingen blir tvunget opp på scenen, men vi håper at elevene vil vise frem det de har lært etter danseåret. Ta kontakt hvis dere har spørsmål rundt dette. Ikke la tanken på danseshow stoppe deg;-)! Dette blir gøy og du er velkommen om du vil være med på show eller ikke!

PS! Noen danser er lagt opp etter korreografi og mot danseshowene trener vi på opptreden. Hvis noen er bestemt på at de ikke vil være med på show, får eleven den samme undervisningen- samtidig så tar vi hensyn til dette i korreografien. Vær vennlig å si ifra på forhånd og i god tid før danseshow om dette er tilfellet.

Våre dansekurs varer i 15 uker, og følger skoleruta med tanke på fridager, om ikke annet er gitt beskjed om.


Påmelding er bindende for semesteret. Er du usikker på om du ønsker å delta, kom heller på gratis prøving den første uka etter åpning. Vær dog forberedt på at noen klasser kan være fulle før åpning og da har vi dessverre ikke anledning til å ha flere på «prøving» i disse klassene.


Vi tilbyr gratis prøving den første uka etter åpning. Om klassene allerede er fulle, kan vi dessverre ikke tilby «prøving» i disse klassene.

Er det ønskelig å bytte kurs etter semesterstart, går dette fint så lenge klassen ikke er fulle. Vi vil strekke oss langt for at deltagelse blir slik eleven ønsker det. Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe i denne forbindelse. Vi ber dog om forståelse for at vi ikke kan bytte klasser lenger enn en måned inn i kursene.

Kostymene koster 250,- og er inkludert i semesteravgiften.

Under kursinfo, trykker du på dansestiler. Her kommer alle stilene vi tilbyr på Melhus Onstage. Trykk deg videre inn på et av bildene for å lese mer om stilen. Her ligger også videoklipp fra youtube som gir eksempel på dansestilen.
Ellers er vi behjelpelige med å finne rett stil til deg eller ditt barn, og svarer gjerne på henvendelser. Ta kontakt:)

Velg den alderen eleven blir i løpet av danseåret. For eksempel: Hvis eleven er 8 år, men blir 9 år i løpet av året, kan eleven velge aldersklasse 9-11.  Tenker du at eleven vil få en bedre opplevelse av å være i alderskategorien 8-6 fordi han/hun ikke blir 9 før på slutten av danseåret for eksempel, så er det selvfølgelig helt i orden å velge den aldersgruppen. Hvis eleven og/eller danselærer opplever at eleven kan ha større glede av å være på et annet nivå enn den klassen han/hun er påmeldt på, så løser vi dette til fordel for eleven.

Fremdeles ikke funnet svarene?